Folklorní kroužek naší mateřské školy a DNS Pomněnka zvou

v sobotu 24.března na příjemnou jarní procházku

 
 VYNÁŠET SMRTKU a PŘINÉST LÉTEČKO

 
Sejdeme se ve 13.30 hodin na náměstí ve Trdonicích
a půjdeme ulicí Rybáře ke Kyjovce, kde utopíme zimu a ozdobíme Létečko, které ulicí Svárov a Luční přineseme

na „starou školu“.

Pro všechny je připraveno na závěr malé občerstvení a výtvarná dílna

na výstavě ručních prací.

Akci bude natáček štáb ČT pro magazín Folklorika.