Folklorní kroužek tvrdonské mateřské školy a DNS Pomněnka zvou

v sobotu 17. března 2018 na příjemnou jarní procházku

 
 VYNÁŠET SMRTKU a PŘINÉST LÉTEČKO

 
Sejdeme se ve 14.00 hodin na náměstí ve Trdonicích

a půjdeme ulicí Rybáře ke Kyjovce, kde utopíme zimu a ozdobíme Létečko, které ulicí Svárov a Luční přineseme na „starou školu“.

Pro všechny je připraveno na závěr malé občerstvení a výtvarná dílnička.